இந்து மதம் – ஒரு விவேகிக்கான வழிகாட்டி – 1. அறிமுகம்

இந்துமதம் எனும் சொல்லை நாம் காணும் மதப் பின்புலமுள்ள எண்ணற்ற நிகழ்வுகளைத் தொகுக்கும் ஒரு பொதுச் சொல்லாகக் கருதலாம்.   வெவ்வேறு படிநிலைகளில் மத நம்பிக்கை கொண்டு வாழும் மக்கள் இந்துக்களில் உள்ளனர். தீவிர உலகியல்வாதிகளான சார்வாகர்கள் முதல் துாய கருத்துமுதல்வாதிகளான (idealists) அத்வைத வேதாந்திகள் வரை அனைவருக்கும்  இந்து மதம்  எனும் பெருங்குடும்பம் இடமளிக்கிறது. அவர்களுக்குள்ளும்  ஒரு குறிப்பிட்ட கடவுளை நம்புபவர்கள், அந்த நம்பிக்கையற்றவர்கள் என இரு தரப்பினரைக் காணலாம்.    அனைவரும் ஒரே கடவுளில் நம்பிக்கை வைக்கவேண்டும் … Continue reading இந்து மதம் – ஒரு விவேகிக்கான வழிகாட்டி – 1. அறிமுகம்