வேண்டுதல்கள் – 7

பற்றின்மை தரும் மெய்யறிவு

என்னகத்தை அலைக்கழிக்கும் காதலின் கங்கு
கசப்பின் உச்சத்தில் தாக்கும் காழ்ப்பின் சூறாவளி –
என் விருப்புவெறுப்பெதையும் கவனியாமல்
முரண்களின் முன் மௌனமாய் அமர்ந்திருக்கிறாய்!
 
உன் சமநிலையின் ரகசியத்தை
கற்கவிழைகிறேன் நான்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s