வேண்டுதல்கள் – 5

Standard

இருத்தலில் இல்லாமை

புகழப்படும்போது
உன் விழிகள் ஒளிர்வதில்லை
நிந்திக்கப்படும்போது
உன்கன்னங்கள் இருள்வதில்லை
நான் இதயத்தை திறக்கும்போது
உன்னுள் மூழ்கி அமர்ந்திருக்கிறாய்
அக்கறையின்றி நானிருக்கும்போது
சேவை  புரிவதில் கவனமாய் இருக்கிறாய்
 
இரக்கமே உருவான உன் இருப்பில்கூட
யாரும் தடுக்கிக்கொள்ளாவண்ணம்
அமைதியுடன்
தன்முனைப்பை அழித்தொழிக்கும் ரகசியத்தை
உன்னிடம் பயிலவேண்டும்
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s