வேண்டுதல்கள் – 1 & 2

Standard
1
மெல்லிய உத்தரவாதம்  
 
இதமானது உன் ஆன்மா
நீலநிற ஏரியைப்போலும் அமைதியானது
உன் கருணையின் ஆழத்திலிருந்து எழுகின்றன
உன் எண்ண அலைகள்  
 
மலரும் நாளைக்கான நம்பிக்கை
இன்றைய வலிமைக்கான மெல்லிய உத்தரவாதம்
உன் மௌனப் புன்னகையின்
ரகசியத்தை மட்டும்
கற்க வேண்டும் நான்  
 
 
~~
 
2
யதார்த்தங்களின் உன்னத ஒளிவட்டம்  
 
மல்லிமொட்டைப் போல்
மென்மையாக இருக்கிறாய்
இறுகிய உலோகச் சுருள்கம்பியின் உறுதியுடன்
எப்படி இருக்க முடிகிறது உன்னால்?
அமுதவெளியை நோக்கும் உன் கண்களில
கனவுகளன்றி எதுவும்
தெரியவில்லை எனக்கு
தர்க்கத்தின் உறுதியான நிலத்தில்
எப்படி அழுந்தி நடக்க முடிகிறது உன்னால்?  
 
வானவில்லின் பேரழகையும்
வாழ்வின் யதார்த்தங்களையும்
ஒன்றாக இணைக்கும் வலிமையை
உன்னிடமிருந்துதான் கற்கவேண்டும்  
 
(Prayerful Supplications – My Inner Profile)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s